62/99 Ringnot som kjøpefartøy

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Vilkår for å tillate at ringnotfartøyer opptrer som kjøpefartøyer for landanlegg under fiske etter nvg-sild Vedlagt følger retningslinjer ved brev datert 27.09.99 fra Fiskeridirektoratet med vilkår som nevnt. Med vennlig hilsen Knut Torgnes Govert Grindhaug