52/99 Føringstilskudd låssatt sild til konsumanv.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskere og kjøpere av låssatt sild til konsumanvendelse Med virkning fra 12. oktober 1999 gjelder følgende retningslinjer og satser: * Det utbetales føringstilskudd til kjøper som avhenter sild til konsumanvendelse med føringsbåt ved lås/merd slik: * Føringsdistanse under 100 n.m.: kr. 0,10 pr. kg. * Føringingsdistanse 100 n.m. eller mer: kr. 0,20 pr. kg. * Det vil bli trukket kr 0,15 pr. kg. som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøperfartøy på feltet. *À Det utbetales føringstilskudd til laveste sats til kjøpefartøy som henter sild på feltet. Det presiseres at kvantum skal måles og sluttseddel skal utstedes av kjøpers representant om bord i føringsfartøyet. Norges Sildesalgslag vil understreke at fisker må være nøye med å sikre at riktig kvantum og sortiment blir meldt inn. Kjøper må være oppmerksom på tredagers regelen som gjelder for henting av låssatt sild. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes Roald Oen