54/99 Direkte leveringsavtaler for makrell andre halvår 99

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til kjøpere av havfanget makrell Til fartøy i ringnot og trålgruppen DIREKTE LEVERINGSAVTALER FOR MAKRELL ANDRE HALVÅR 1999 Det vil bli gitt anledning til å inngå direkte leveringsavtaler for makrell for perioden 15.10. - 31.12.99. Kontrakten for denne perioden må være laget i hende innen 30. oktober 1999 for å bli godkjent. Adgangen til å inngå direkte leveringsavtaler gjelder såvel norske som utenlandske fiskere. For øvrig gjelder tidligere avtalte betingelser med FNL : 1.Minimum kontraktsperiode - 1 mnd. Det presiseres at avtalene skal være gjensidig forpliktende. 2.Kontrakten skal inneholde avtalt pris for en minimumsperiode på 1 mnd., samt eventuelle reguleringsklausuler for prisen. 3.Fartøy kan bare levere til den kjøper som det har inngått kontrakt med. Det aksepteres at inntil to kjøpere går sammen om en kontrakt. Fartøy som har leveringskontrakt vil bare unntaksvis bli tatt inn på auksjon i samme tidsrom. 4. Kontrakten skal presenteres for laget 5 dager før første levering kan finne sted. Vedlagt følger kontraktsformulat. Med vennlig hilsen NORGES SILDESALGSLAG Knut Torgnes