26/00 Omsetning av forhåndsinspisert sild i Egersund

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til fiskere og norske kjøpere av inspisert sild til matjesanvendelse RUNDSKRIV NR 26/00 OMSETNING AV FORHÅNDSINSPISERT SILD I EGERSUND. Norges Sildesalgslag viser til rundskriv til fiskere (nr. 24/00) og rundskriv til kjøpere (nr. 25/00) vedrørende sild til matjesanvendelse. Norges Sildesalgslag vil herved presisere at for forhåndsinspisert sild som benyttes til konsum gjelder en sams minstepris på kr. 1,90 pr. kg. uavhengig av om fangsten er solgt på matjesauksjonen eller på den ordinære auksjonen.