42/01 Minstepriser ved salg av sild til Danmark

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
   

 

 Danske kjøpere av konsumsild

 

RUNDSKRIV NR. 42/01

Bergen, 10. august 2001

                                                                                               

MINSTEPRISER VED SALG AV SILD TIL DANMARK.

 

Norges Sildesalgslag og Fiskerinæringens Landsforening ble tirsdag 7. august 2001 enige om ett nytt pris- og sortimentsregime for sild.  Nyordningen representerer et tilsvarende regime som ble innført på makrell høsten 2000, og innebærer at det er gjennomsnittsvekten pr fisk i fangsten som blir utgangspunktet for minsteprisene.

 

NSS of FNL er enige om at følgende minstepriser skal gjelde fra 13. august 2001:

Gruppe:

Størrelse:

Pris pr. kg.:

1

Gj vekt 275 gram og over

NOK 3,50

2

Gj vekt under 275 gram

NOK 2,55

 

Sild med gjennomsnittsvekt under 125 gram som ikke nyttes til konsum skal betales med minimum NOK 0,60 pr kg.

 

Bud fra dansk kjøper må fra og med mandag 13. august 2001 ligge NOK 0,35 pr kg høyere enn bud fra norsk kjøper for å anses for å være likeverdig.

 

 

Auksjonstider.

 

Lagets konsumauksjoner vil i perioden fra og med 13.08.01 til og med 18.11.01 avvikles til følgende tidspunkter:

 

1.         0700 û 0800                        (På søndager mellom 0900 û 1000)

2.                 1300 û 1400

3.                 1800 û 1900

4.                 2200 û 2300               (Det er kun dette tidspunktet som er endret)            

 

I perioden etter 18.11.01 vil auksjonstidspunktene med unntak for den fjerde og siste auksjonen, som vil avvikles mellom 2100 û 2200, bli videreførte.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes

Roald Oen