32/2001 Priser for mel - og oljeråstoff.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til norske fiskere, norske og danske kjøpere 

av pelagisk fisk til mel og oljeanvendelse.

 

Bergen, 18. juni 2001PRISER FOR MEL- OG OLJERÅSTOFF

 

Norges Sildeslagslag og Sildemelfabrikkenes Landsforening har vedtatt å sette opp prisene på råstoff til mel- og oljeanvendelse. Prisoppgangen gis med forbehold om godkjenning fra Styret i Prisreguleringsfondet.

 

De nye prisene gjelder fra 18. juni. kl. 00.00. Fangster som er omsatt i perioden fra prisoppgang, men før fabrikkene har fått dette rundskriv, vil få prisen justert tilsvarende prisøkningen.

 

For fangster som selges på auksjon gjelder de nye prisene ved slag fra og med nevnte tidspunkt. For fangster som ikke skal omsettes på auksjon er det sluttseddeldato som vil bli lagt til grunn ved avregning.

 

 

Vinter-

J-M

Polar

Nordsjø

Kolmule

Tobis

Øyepål

Hav

Nordsjø

NVG-

Makrell

Hest

 

lodde

lodde

torsk

kolmule

 

 

 

brisling

 

sild

f.1.7.

e.1.7.

makrell

Tørrstoffreg.sats pr %

4,05

4,26

3,69

0,00

0,00

4,08

3,95

4,27

4,30

4,25

4,25

4,25

3,80

Fettreg. sats pr %

2,89

2,88

2,89

2,80

2,80

2,83

2,80

2,89

2,91

2,91

2,86

2,86

2,91

Minstepris auksjon (95 %)

for norske fabr. uten LT- linje

60,99

72,37

46,90

58,57

55,08

66,04

58,88

77,27

87,20

92,69

98,67

115,55

94,25

Minstepris øvrige fabrikker

64,20

76,18

49,37

61,65

57,97

69,52

61,98

81,33

91,79

97,57

103,86

121,63

99,21

 

Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at de norske fabrikkene har fått pålegg fra SFT om ikke å ta imot råstoff med over 100 i flyktig nitrogen.

                                     

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAGJohannes Nakken  

Svanhild Kambestad