34/01 MINSTEPRISER P┼ SILD TIL KONSUM.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 Til kj°pere og fiskere av sild til konsum 

 

RUNDSKRIV  NR  34/01

 MINSTEPRISER P┼ SILD TIL KONSUM.Det vises til Rundskrivnr. 29/01 datert 01.06.01.

Med mindre det skjer noe uforutsett i markedet for sild og sildeprodukter i nµrmeste fremtid vil gjeldende minstepris for sild pÕ NOK 3,10 pr kg samfengt gjelde frem til det blir fastsatt nye minstepriser for h°stsesongen 2001.  Vi kan opplyse om at Fiskerinµringens Landsforening og Norges Sildesalgslag har avtalt Õ gjennomf°re prisdr°ftinger for sild og makrell 6. og 7. august.Dette til deres orientering.

 For °vrig °nsker vi dere alle en riktig god sommer.

 

 Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG 

Johs. Nakken

                                                             Roald Oen