50/01 Omsetning av sild/makrell til konsumanvendelse

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Fiskere og kjøpere av sild/makrell til konsumanvendelse

 

 RUNDSKRIV NR. 50/01

 

 

Bergen, 6. september 2001

 

OMSETNING AV SILD/MAKRELL TIL KONSUMANVENDELSE.

 

Det vises til rundskriv 39/01 vedrørende omsetning av sild til konsumanvendelse høsten 2001.

 1.                 Minstepriser sild.

 

I rundskriv 39/01 kom vi i skade for å skrive at öSild med gjennomsnittsvekt under 125 gram som ikke nyttes til konsum skal betales med minimum kr 0,60 pr kgö.   Det riktige skal være at öSild med vekt under 125 gram som ikke nyttes til konsum skal betales med minimum kr 0,60 pr kgö.

 2.                 Innmelding av sildefangst til laget.

 

I rundskriv 39/01 heter det at ved innmelding av fangst til laget skal fisker oppgi gjennomsnittsvekt pr fisk i fangsten basert på egen prøvetaking.

 

Fra lagets side vil vi presisere at ved innmelding av fangst til laget skal det oppgis gjennomsnittvekt pr fisk for hele fangsten om bord.  Med andre ord skal det kun oppgis én gjennomsnittsvektstørrelse ved innmelding av fangst til laget.

 

Inntil videre er det avtalt at fisker ved innmelding til laget også skal rapportere fangstens størrelsessammensetning i henhold til tradisjonelt mønster.  Det vil si at fisker ved innmelding til laget i tillegg til gjennomsnittsvekt pr fisk i hele fangsten også skal oppgi prosentvis andel av fangsten som representerer 1) 1 û 3 sild pr kg, 2) 3 û 5 sild pr kg, 3) 5 û 8 sild pr kg og 4) 8 û 12 sild pr kg.

 

3.                 Gradering av åteinnhold i sild og makrell.

 

På bakgrunn av en totalvurdering har Norges Sildesalgslag besluttet å følge den norske kvalitetsforskriften for gradering av åteinnhold i sild og makrell.  Med virkning fra og med mandag 10.09.01 vil derfor følgende gradering av åteinnhold i sild og makrell gjelde:

 

1          Åtefri; uten annet tarminnhold enn bare blodvann

2            Ubetydelig åte; åtemengden ikke større enn at den renner bort sammen med blodvannet

3          Bra med åte;            åten er mer konsentrert og renner ikke ved utpressing, men fisken skal ikke være buktært

4                   Åtefull; magesekk eller tarmkanal er full av åte.

 

Dette betyr blant annet at fiskerne ved innmelding av fangst til laget skal ta utgangspunkt i ovenstående gradering av åteinnhold og altså ikke i den gradering som frem til nå har vært nyttet av Norges Sildesalgslag.  Norges Sildesalgslag vil understreke at det er svært viktig at fiskerne gir korrekte opplysninger om åteinnhold, ikke minst med tanke på å unngå eventuelle reklamasjoner om åte og fiskens kvalitet.

 

 Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Knut Torgnes

Roald Oen