16/02 Ettersendelse av skjema; matjes - Egersund

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

Til fiskere og kjøpere av sild

til konsumformål


Bergen, 8. mai 2002

RUNDSKRIV NR 16/02

ETTERSENDELSE AV SKJEMA; MATJES û EGERSUND.

Det vises til rundskriv nr. 12/02 til fiskere av sild og til rundskriv 13/02 (13/01) til kjøpere av sild, begge rundskriv datert 3. mai 2002.

Ved en forglemmelse ble skjema som skal fylles ut ved oppsetting av sildeprøver ved matjesauksjonen i Egersund ikke vedlagt slik det fremgår av rundskrivene.

Norges Sildesalgslag beklager dette og ettersender herved det omtalte skjemaet.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes

Roald Oen