21/02 Turkvoteregulering i fisket etter nordsjøsild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


Til fiskere og kjøpere av

nordsjøsild til konsum

 Bergen, 30. mai 2002

 

 

RUNDSKRIV  NR  21/02

 

TURKVOTEREGULERING I FISKET ETTER NORDSJØSILD.Med bakgrunn i den noe vanskelige omsetningssituasjonen for nordsjøsild til konsum vil Norges Sildesalgslag med virkning fra og med lørdag 1. juni iverksette en turkvote på 80 tonn pr fartøy pr tur.Norges Sildesalgslag vil oppfordre alle aktuelle deltagende fartøyer i nordsjøsildfisket til å være jevnlig i kontakt med laget med tanke på å oppdatere seg om fangst- og omsetningssituasjonen fremover.Norges Sildesalgslag vil for øvrig overvåke omsetningsutviklingen for sild til konsum tett fremover.  Og dersom utviklingen tilsier det, vil det kunne bli iverksatt endringer på kort varsel.  Fra lagets side vil eventuelle endringer bli meddelt enten ved radiomelding eller ved rundskriv.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Knut Torgnes

Roald Oen