22/02 Prisbetingelser ved salg av konsumsild til kjøper

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Til fiskere og norske kjøpere av sild til konsumformål.

 

 RUNDSKRIV

nr 22/02

Bergen, 30. mai 2002

 

Prisbetingelser ved salg av konsumsild til kjøpere i Danmark.

Norges Sildesalgslag praktiserer i dag at bud fra dansk kjøper må ligge minimum NOK 0,35 pr kg over bud fra norsk kjøper for å anses som likeverdig ved omsetning av konsumsild.  Ordningen er begrunnet med ulike regler for vanntrekk i Norge og Danmark, og videre med ulik praksis i de to  landene med hensyn til å belaste fiskerne med havneavgifter, losseavgifter m.m.

Så langt har laget imidlertid akseptert bud uten nevnte tilegg ned til ordinær minstepris i situasjoner hvor det ikke foreligger bud fra norsk kjøper, eller i tilfeller hvor fisker velger å framby fangsten sin direkte i de danske auksjonshaller.

Norges Sildesalgslag er meget opptatt av å få harmoniserte løsninger for veiing av fangst ved levering uavhengig av landingssted/land. Vi er kjent med at dette spørsmålet har vært drøftet mellom EU og Norge  på myndighetsnivå, men må dessverre konstatere at resultatene mangler og at det er liten fremdrift i saken.Vi må videre konstatere at danske kjøpere så langt i liten grad har sagt seg villig til å dekke diverse ekstraomkostninger som i dag blir belastet fisker ved landing i Danmark.Norges Sildesalgslag ser seg derfor nødt til å iverksette bestemmelse om at sildefangster til konsumformål, som omsettes gjennom Norges Sildesalgslag til kjøpere i Danmark, i alle tilfeller må betales med minimum gjeldende minstepris på NOK 3,10 pr kg Å NOK 0,35 pr kg. Bestemmelsen iverksettes med virkning for fangster som omsettes fra og med lørdag 1. juni 2002.

Med vennlig hilsen

Norges Sildesalgslag

Knut Torgnes

                                                                     

                                                Roald Oen