03/03 vedrørende nye bestemmelser for vanntrekk

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 Kjøpere og fiskere av makrell og sild til konsumanvendelse   

  

Det vises til rundskriv 58/02.

Følgende praktiske tilnærming til de nye vanntrekksbestemmelsene som trådte i kraft fra 1. januar 2003 skal gjelde:

Utgangspunktet for utregning av vanntrekk er brutto innveid kvantum hos kjøper fratrukket eventuelle bifangster av andre fiskeslag enn hovedfiskeslaget.  Er sild eller makrell bifangst skal vanntrekk trekkes fra brutto vekt ved føring av sluttseddel.

Følgende eksempel belyser dette:

Et fartøy melder inn 300 000 kg makrell.  Ved landing viser veiing brutto 320 000 kg,

hvorav 290 000 kg makrell (herav 5 000 kg skadet makrell og 5 000

kg utsortert makrell med vekt under 200 gram), 20 000 kg nordsjøsild, 8 000

kg kolmule og 2 000 kg sei.

På sluttseddelen skal da følgende skrives:



Makrell:                      262 200 kg              (285 000 kg * 0,92, 8 % vanntrekk)

Makrell:                          4 600 kg              (    5 000 kg * 0,92, 8 % vanntrekk)

Nordsjøsild:                 17 400 kg              (  20 000 kg * 0,87, 13 % vanntrekk)

Kolmule:                         8 000 kg

Sei:                     2 000 kg                   

Sum                294 200 kg

 

Makrellkvantumet på 262 200 kg skal betales med auksjonspris/kontraktspris.



Makrellkvantumet på 4 600 kg skal betales med NOK 0,60 pr kg. 

Betaling for andre fiskeslag enn hovedfiskeslaget avtales mellom fisker og kjøper.

Norges Sildesalgslag håper at presisering redegjort for ovenfor er oppklarende med hensyn til den praktiske tilnærmingen til vanntrekk.

Norges Sildesalgslag vil til sist minne fiskere/kjøpere om at alle arter i den enkelte fangst skal føres på sluttseddel med korrekt kvantum. 

 

Med vennlig hilsen

Norges Sildesalgslag

Knut Torgnes                        _______________________

                        Roald Oen