25/03 Oppheving av landingsforbud fra islandske fartøy

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 Norske kjøpefartøy av NVG-sild   

Bergen, 4. juli 2003

SK

 

Det vises til Rundskriv 23/03 fra Norges Sildesalgslag.

Som følge av ny avtale med Island vedrørende NVG-sild, er forbudet mot landing av sild fanget av islandske fartøy opphevet.

               

 

 

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Johannes Nakken                     

Svanhild Kambestad