18/04 - Levering av nordsjøsild i Norge

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
I forbindelse med forhandlingsopplegget for NVG-sild høsten 2002 ble det inngått en avtale mellom Fiskebåtredernes Forbund, FHL Industri og eksport og Norges Sildesalgslag. Avtalen gikk i korthet ut på at dersom det ble konflikt slik at det ikke ble levert NVG-sild fra utenlandske fiskere i Norge, så skulle heller ikke norske fiskere levere NVG-sild i utlandet. Avtalen hadde også et punkt hvor partene forplikter seg på å drøfte hvordan nordsjøsild kunne brukes innenfor samme problemområde. Avtalen var nødvendig for å sikre en samlet norsk næring bak kravet om høyere andel NVG-sild til Norge.

 

Representanter for Fiskebåtredernes Forbund, FHL Industri og eksport og Norges Sildesalgslag drøftet torsdag 24. juni 2004 spørsmålet om levering av nordsjøsild. Konsumindustrien i Norge har et råstoffbehov i størrelsesorden 40.000–50.000 tonn nordsjøsild til filet de nærmeste 2-3 månedene. Dagsbehovene ligger i området ca 3000 tonn. Industrien har klare ønsker om større sild. Skal en kunne utnytte dette potensialet forutsetter det tilgjengelighet av større sild enn det som har vært vanlig så langt i nordsjøsildsesongen. Økt tilgang av nordsjøsild vil for flere bedrifters vedkommende kunne kompensere noe for tapt utenlandsk råstoff og sette industrien bedre i stand til å håndtere kommende sesong for makrell og NVG-sild. Fiskebåtredernes Forbund, FHL Industri og eksport og Norges Sildesalgslag vil i den situasjonen vi nå er oppe i sterkt anmode fiskerne om å prioritere norsk industri. Partene har stor respekt for at det ikke alltid er like lett å finne det råstoff industrien ønsker. Vi vil likevel be om at en tenker langsiktig og gjør det som er mulig innenfor forsvarlige økonomiske rammer for å dekke industriens behov.

 

Vi ønsker god sommer både for de som skal fiske og de som skal feriere!

  

Med vennlig hilsen

 

                                                                                             

 

Fiskebåtredernes Forbund      FHL Industri og eksport     Norges Sildesalgslag