Rundskriv 15/04:Omsetning av nordsjøsild til fôr

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
For omsetning av nordsjøsild til fôranvendelse gjelder følgende regler:

 

1.      Samfengt minstepris for nordsjøsild til fôr settes til kr. 1,30 pr. kg.

 

2.      Ordningen gjøres bare gjeldende for hele fangster

 

3.      Fisker velger selv om han vil selge direkte til fôr eller først prøve dette alternativet etter ikke å ha oppnådd salg ved ordinær konsumauksjon.

 

4.      Fisker vil kunne velge å gå direkte på mel/oljeauksjon med sin fangst om han heller vil dette.

 

5.      Dersom flere kjøpere er interessert kjøres en egen fôrauksjon etter konsumauksjonene.

 

6.      Fangster til fôr selges ikke til anlegg som driver filetering eller matjesproduksjon

 

7.      Kjøper må forplikte seg til å dokumentere fangstens anvendelse ved å fremlegge faktura og eksportpapirer attestert av egen revisor.

 

8.      Lagets ordinære forretningsregler gjelder og videre selges fangstene basert på omsetningsbestemmelser for sild og makrell til konsumanvendelse.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes                                                                       

                                                                                               Svanhild Kambestad