Rundskriv 10/06 Utbudsområde i sør – nordsjøsild 2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer: 10/06

Emne: Utbudsområde i sør – nordsjøsild 2006.

Til: Kjøpere og fartøy som deltar i konsumfisket etter sild.

Sted : BergenDato: 11.05.2006

 


 

Norges Sildesalgslag har med bakgrunnn i en samlet vurdering bestemt at

Agnefest (Rosfjord Seafood A/S) innlemmes i utbudsområdet Egersund/Sirevåg for

nordsjøsild som en prøveordning for resten av 2006. Med bakgrunn i erfaringene

vil utvalget komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

 

For fartøyene innebærer nevnte at utbudsområdet Egersund/Sirevåg ved utbud av nordsjøsildfangster inkluderer kjøpere på strekningen Sirevåg – Egersund – Agnefest.

 

Norges Sildesalgslag håper og tror at dette tiltaket skal kunne bidra til i sikre konkurransen blant kjøperne på en god og tilfredsstillende måte og sådan at tiltaket vil være positivt for flåten.

 

Vi viser for øvrig til rundskriv nr 47/04 ”Justering av utbudsområder i Lofoten-området”.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes              ________________________

 

              Roald Oen