Melding fra Norges Sildesalgslag

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Melding fra Norges Sildesalgslag til fartøyer som deltar i fisket etter norsk vårgytende sild:
 
Det innføres puljevis utseiling for fartøyer som direktehåver norsk vårgytende sild for levering til konsum på strekningen Træna – Tromsø. Fartøyer som har meldt inn fangst i 2004 får utseiling i henhold til siste innmeldingstidspunkt.
 
Andre fartøyer melder seg for Norges Sildesalgslag sitt kontor i Harstad for påmelding til loddtrekning innen klokka 08:00 den 8. januar 2004.”