Melding fra fiskeridirektøren (9)

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

 

 

STOPP I KYSTGRUPPENS FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD.

 

Kystfartøygruppens låssettingsfiske etter norsk vårgytende sild stoppes torsdag 4. november 2004, klokken 10:00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er satt til samme dag klokken 12:00.

 

Fartøy som fisker med landnot kan fortsette fisket innenfor et kvantum på inntill 1.000 tonn. Med fartøy som fisker med landnot menes fartøy som i 2004 utelukkende har fisket norsk vårgytende sild med landnot.

 

 

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv: Anne Marie Abotnes, 55 23 83 64