Melding fra fiskeridirektøren (8)

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppes i dag fredag 15. oktober 2004, klokken 14.00.
 

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er 15. oktober klokken 16.00.

 
Stoppen omfatter ikke fartøy som fisker med landnot, samt fartøy som låssetter. Med fartøy som låssetter menes fartøy som i 2004 ikke har levert fangst av norsk vårgytende sild som er direktehåvet.


 
 
Fiskeridriektøren
Svar/henv: Anne Marie Abotnes, 55 23 83 64

15.oktober 2004