Melding fra Norges Sildesalgslag (2)

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


Telefaks

Til :

NRK - Distriktskontor Bodø

Att :Telefaks nr. :

75 50 57 55

Sider :

1

Dato :

11.10.2004

Fra :

Knut Torgnes

Emne :

REGULERINGER I NVG-FISKETVennligst ta med følgende melding i meldingstjenesten i dag mandag 11. oktober 2004

kl 1600”Melding fra Norges Sildesalgslag til fartøy som deltar i fisket etter Norsk vårgytende sild.Med virkning fra tirsdag 12. oktober innføres endringer i utbudsområdene i

fisket etter NVG-sild, for levering til konsum i Nord-Norge.Fangster fra og med 100 tonn må minimum legges ut for salg med utbudsområdet Tromsø – Træna.”

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Knut TorgnesKenneth Garvik

 

 

Kopi: NRK Tromsø 77 66 12 84, Sortland 76 12 47 64

Fiskeridir. Region Nordland, Bodø 75 50 60 30, Sortland 76 06 79 67

Fiskeridir: Region Troms, Tromsø 77 66 71 25

Bodø Radio 75 52 58 96

Fiskeribladet 77 05 90 20

Fiskaren 55 21 33 01

Fiskebåtredernes Forbund 77 68 86 48