Fiske av NVG-sild i Vestfjorden, Ofoten og Tysfjord

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

Melding fra regiondirektøren ved Fiskeridirektoratet, region Troms, til fartøy som fisker NVG-sild i Vestfjorden, Ofoten og Tysfjorden

 

Melding til kystnot, ringnot og trålere vedrørende fiske av NVG-sild i Vestfjorden, Ofoten og Tysfjord innenfor sperret område.

 

Kystnotfartøy som skal fiske NVG-sild innenfor sperret område i Vestfjorden og Ofoten er midlertidig fritatt fra å melde seg aktiv før fisket tar til.

 

I Tysfjord og innenforliggende fjordsystemer, innenfor en linje trukket mellom punktene 68o15,23’N 16 o’03,88 og 68o17,17’N 16o08,63’Ø (Korsneset lykt/Bremneset) er det ikke tillatt å fiske NVG-sild med not (unntatt landnot) uten særskilt tillatelse fra vaktbåt.

 

Ringnot og trålere må innhente særskilt tillatelse til fiske innenfor sperret område, når fartøyet passerer sperrelinjen i Vestfjorden.

 

Tillatelser og meldinger skal innhentes i tidsrommet kl. 08.00 – kl. 16.00 på telefon 91187475.

 

En forutsetter at fartøyet har tillatelse fra Norges Sildesalgslag til å fiske etter NVG-sild.

 

Viser for øvrig til J-melding 277-2005