Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

Pressemelding

Nr.: 10/2005
Dato: 27.02.05

Kontaktpersoner: departementsråd Jørn Krog, tlf. 22 24 64 08, 900 24 447, ekspedisjonssjef Johán H. Williams, tlf. 22 24 64 40, 900 24 446

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2005

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag fastsatt den norske kvoten av norsk vårgytende sild i 2005 til 578.500 tonn. Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i havforskernes anbefalte TAC på 890.000 tonn. Fastsettelsen av en norsk sildekvote for 2005 fører til at den midlertidige reguleringen av sildefisket i første halvår erstattes med en helårlig regulering.

Den norske kvoten på 578.500 tonn er fordelt med 301.301 tonn til ringnotgruppen, 59.572 tonn til trålgruppen og 216.877 tonn til kystfartøygruppen. I tillegg er det avsatt 750 tonn til agnformål.

Etter endringen går stigen for fartøykvotene i kystfartøygruppen fra 37 tonn for fartøy under 7 meter til 777 tonn for fartøy på 26 meter og over.

Kvotefaktoren for ringnotgruppen er fastsatt til 6,80, mens kvotefaktoren for trålgruppen er fastsatt til 5,05.

Fiskeri- og kystdepartementet