Flere kystfartøy får delta i NVG-sild fisket i 2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Aktivitetskravet som vart stilt for å få løyve til å delta i fisket etter NVG-sild i 2005, har råka fleire av dei små og minst mobile fartøya. Bestanden av sild er samstundes god nok til å bere fleire fartøy i fisket. Dei som hadde løyve til å delta i 2004 og har eigd fartøya sjølv sidan 1. juli 2004, får no løyve til å delta i 2006. Dette skjer etter breitt ønskje i frå organisasjonane i næringa. – Eg vonar at faste fartøykvoter i fisket gjer at dei små fartøya skal kunne nytte kvotene betre, seier Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Les forskriften om adgang til å delta kystfartøygruppens fiske etter nors vårgytende sild i 2006 her:

http://odin.dep.no/fkd/norsk/dok/regelverk/lover/047041-200050/dok-bn.html