Melding fra Fiskeridirektoratet

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
" Kystnotfartøy som fisker NVG-sild i Vestfjorden innefor sperret område er midlertidig fritatt fra å melde seg aktiv før fisket tar til.
En forutsetter at fartøyet har tillatelse fra Norges Sildesalgslag til å fiske etter NVG-sild.
 
Dette var en melding fra regionfirektøren ved Fiskeridirektoratet, redion Troms, til fartøy som fisker NVG-sild i Vestfjordområde."