Melding fra Fiskeridirektoratet fiske av sild i Vestfjordområdet

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Dette er en melding fra regiondirektøren ved Fiskerdirektoratet, region Troms, til fartøy som ønsker å fiske NVG-sild i Vestfjordområdet.

 

Alle fartøy som ønsker å fiske NVG-sild innenfor sperret område i Vestfjorden skal innhente tillatelse til slikt fiske fra Fiskeridirektoratet, region Troms. Dette gjøres ved å melde i fra til gjeldende vakttelefon.

 

Tillatelser og meldinger skal innhentes i tidsrommet kl 0800 – kl 1600. Alle tillatelser og meldinger innhentes/gis på telefon nummer 91 18 74 75 (telefonnummer gjentas).

 

Dette var en melding fra regiondirektøren ved Fiskeridirektoratet, region Troms, til fartøy som ønsker å fiske NVG-sild i Vestfjordområdet.