Fiskets gang per 2. oktober

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Makrell:

Etter en urolig høst med en vanskelig markedssituasjon startet fisket opp igjen forrige søndag. Siden oppstart ble det i forrige uke fisket 25.300 tonn i området rundt Oseberg. Makrellen er av stor og god kvalitet, med en snittstørrelsen på 508 gram, og fiskerne melder om lite åte i makrellen.

 

Totalt er det nå fisket 44.700 tonn av en kvote på 116.245 tonn. I fjor på samme tid var det fisket 79.000 tonn. Ringnot har fisket 17.000 t (50.000 i 2005), kyst 22.400 t (23.600 i 2005 ), SUK 4.700 t (5.000 i 2005) og trål har i år som i fjor ikke startet sitt direktefiskeri etter makrell. Som en ser av tallene at det er ringnot som ligger etter sammenlignet med fjoråret.

 

Prismessig så startet uken med priser like over minstepriser, og utover uka har vi sett en fin stigning på prisene. I helga ble det solgt makrell til over 8 kr for enkelte størrelser.

 

Selv om noen få ringnotbåter (som «Havglans», foto) allerede har tatt sin kvote, så forventer vi større deltagelse fra ringnot. På kyst og SUK vil de fleste båtene være i mål med kvotene i løpet av kommende uke. Vi håper at størrelsen holder seg oppe på makrellen slik at prisene holder seg på et ”brukbart” nivå.

 

NVG-sild:

For NVG-sild er situasjonen veldig usikker. Innsig fra havet ser ut til å la vente på seg. Fangstene som er tatt ut i havet er rimelig langt fra land, faktisk helt ut til grensa mot Smutthavet. Sist uke er det fisket 5.100 tonn, og dette er en blanding av sild fanget på kysten fra kystflåten, og ringotfartøy langt ute i havet. Båtene som har vært på silda sist uke melder om lite eller ingen registreringer nær land. Lenger ute er det vanskelige forhold med lite sild tilgjengelig for not. Om dagen står silda dypt i slør, den kommer opp om kvelden og er kun tilgjengelig i et lite øyeblikk.

 

På samme tid i fjor var fisket godt i gang i ytre deler av Vestfjorden. Vi har nå 346.000 tonn igjen av årets NVG-sild kvote. Dette er på samme nivå som i fjor da vi hadde 343.500 tonn til rest. Ser vi på gruppenivå så har ringnot 204.000 t (195.000), kyst 122.800 (127.500) og trål 15.700 (20.900) til rest på kvoten.

 

Prisene på stor sild (320-405 gram) tatt langt til havs ligger fra kr 3,10 til over 4 kr for den største silda. Kystflåten som har fisket mindre sild på kysten leverer stort sett til mel/olje i Bodø og på Møre. Noen enkeltfangster er solgt til konsum i områder kr 1,90-2,40.

 

Selv om silda fangstes langt til havs så håper fiskerne at den dukker opp nærmere land i nær framtid. Det stilles forventninger at silda kan dukke opp på kommende fullmåne til helgen.

 

Kolmule:

Nordsjøtrålerne fisker fortsatt på kolmule, og sist uke hadde vi 3.200 tonn innmeldt fra Nordsjøen. Prisene på kolmula ligger i området kr 1,40-1,50. I fjor på samme tid lå prisene i området kr 0,90-0,95.

Totalt har nordsjøtrålerne fisket 120.000 tonn av en kvote på 140.256 tonn.

 

Kystbrisling:

Årets kystbrislingfiske har hittil vært en stor skuffelse. Totalt er det fisket knappe 600 tonn. Dette er langt fra nok til å dekke King Oscars årsbehov. Fiskerne har observert en del brisling på dypet som er vanskelig å få tatt med not. Vi får håpe at tilgjengeligheten endres slik at vi får fart i dette fiskeriet. Større deler av Hardangerfjorden åpnes for øvrig i dag, 2. oktober.

 

Bergen 02.10.05

 

Kenneth Garvik

[email protected]