Opphevelse av turkvote for kystflåten i NVG-sild fisket

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 § 11 Særskilt turkvoteregulering er tatt ut av forskriften. Dette betyr at kystfartøy som har hatt en begrensing på 150 tonn nå kan utnytte faktisk lastekapasitet.
 
Kystflåten har pr. 24 oktober 100.000 tonn til rest på årets kvote på 212.206 tonn. I fjor til samme tid hadde kystflåten 79.000 tonn igjen av kvoten.