Faktoren i det konsesjonspliktige ringnotfisket etter nvg-sild i 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )TELEFAX FISKERIDIREKTORATET Postadresse:               Postboks
185 , 5002  BERGENKontoradresse:          Strandgaten
229Telefon:                       55
23 80 00Telefax:                        55
23 80 90 THE
DIRECTORATE OF FISHERIES
 Postal address:           P.O.
Box 185 , N-5002  BERGEN , NORWAYOffice address:           Strandgaten
229Telephone:                  +
47 55 23 80 00Facsimile:                    +
47 55 23 80 90  
 Til/To:                                                                   Nr./No.:NRK                                                                     73
88 13 86ProgramredaksjonenTrondheim                                                             Vår/Our ref.:Inger-Anne
Arvesen 

Dato/Date: 26. januar 2007                                      Side/Page:
1 av/of: 1


 En ber om at følgende melding blir lest opp i
NRK Norgeskanalen i forbindelse med programposten Norgesglasset etter
værmelding ca. kl. 14.55 i dag fredag 26. januar 2007:  MELDING FRA
FISKERIDIREKTØREN
  FAKTOREN I DET
KONSESJONSPLIKTIGE RINGNOTFISKET  ETTER NORSK
VÅRGYTENDE SILD I 2007
 Faktoren i det konsesjonspliktige ringnotfisket etter norsk vårgytende
sild er fastsatt til 10,04.      FISKERIDIREKTØRENSvar/henv. : Inger-Anne Arvesen, 55 23 83 64KOPI PR. TELEFAKS Fiskeri- og kystdepartementet                                                 22
24 26 67Norges Fiskarlag                                                                                73
54 58 90Fiskebåtredernes Forbund, Ålesund og TromsøNorges KystfiskarlagNorges Sildesalgslag, BergenRederiforeningen
under 70 fotFiskarlaget VestFiskeri- og Havbruksnæringens
Landsforening, OsloFHL-fiskemelSjef KystvaktenKystvakt NordKystvakt SørSamtlige av Regionkontorer”Fiskeribladet”  INTERNE KOPIER FiskeridirektørenAssisterende FiskeridirektørRessursavdelingenReguleringsseksjonenKontrollseksjonenInformasjonsstabenStatistikkavdelingenKannelønningAbotnesPalmason  E-POST [email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]