Fastsettelse av kvoteenhet i kystfartøygruppen nvg-sild i 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
 

 

 

 

 

19.01.2007

 

 

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

 

 

FASTSETTELSE AV KVOTEENHET I KYSTFARTØYGRUPPENS FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2007

 

Kvoteenheten i kystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild er fastsatt til 48 tonn.

 

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv.: Inger-Anne Arvesen, 55 23 83 64