Fiskets gang pr. 8 januar.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
NVG-sild:

Det har vært en god start for NVG-sild i 2007. Sist uke har vi innmeldt 35.500 tonn. Fisket har foregått fra to hovedområder, ett område på yttersida av Lofoten og Vesterålen, og ett tradisjonelt område inne i Ofotfjorden og Tysfjorden.

 

Fra de indre fjordene er det fisket 6.600 tonn sist uke. Hoveddelen av dette er tatt i Ofotfjorden. Fiskerne meldte om brukbare registreringer på fullmånen i starten av uka. Utover uka har fangstingen avtatt, og fiskerne registrerer mindre sild. Søndag kveld foregikk fisket helt ute ved Barøya. Tysfjorden ble stengt grunnet bifangst midt i uka.

 

Størrelsen på silda har vært bra fra dette området, fra 325 gram og opp til 380 gram. For den store silda har prisene ligget mellom kr 2,68 og kr 4,62 i auksjonene. Snittprisen var kr 3,86.

 

Fra yttersida har fisket foregått fra vest av Værøy i sør til vest av Anda Fyr i nord. I starten av uka var flåten hemmet grunnet uvær. Fra onsdag og fram til søndag har været og fiskeriet vært godt, med mange gode kast, og enkeltkast på over 700 tonn.

 

Utfordringen fra dette området har vært å finne størst mulig sild. Silda har variert i størrelse fra 225 gram til 312 gram på snitt. Dette har gjort utslag på prisene, og fangstene er omsatt fra kr 2,00 for den dårligst betalte fangsten, til kr 3,61 for den med størst sild. Totalsnittet fra yttersida ligger på kr 2,61. 

 

For øyeblikket er det kuling på sildefeltene på yttersida. Håpet er at værforholdene bedrer seg raskt slik at hovedflåten får begynne å arbeide igjen. Båtene som har vært sør i Nordsjøen etter brisling vil nå skifte til NVG-sild, så vi får en stor flåte på sildefeltene kommende uke. Fra feltet innerst i fjorden vil flere kystbåter delta mens kulingen herjer på yttersida.

 

Spenningen framover blir om silda vil starte vandringen mot sør til gytefeltene på Møre, eller om gytingen vil foregå i større grad i nord.

 

Havbrisling:

Vi fikk i år en større kvote; 18.812 tonn, mot 10.000 t i fjor. Interessen for å delta var stor, og av 68 påmeldte båter fikk 25 utseiling 1. nyttårsdag. Basert på fjordårets fiskeri var forhåpningene gode om godt brislingfiske også i år.

 

I starten av uka var det kuling og vanskelige leteforhold sør i Nordsjøen. Da forholdene bedret seg fikk vi et begrenset fiskeri 30-40 n.mil av kysten av England (nordvest av Grimsby).

 

Av 25 båter som tok utseiling så har 16 båter tatt fangster fra 10 t og opp til 420 t. Totalt er det tatt 2.300 tonn.

 

Fiskerne rapporterte om relativt lite brisling i søre deler av Nordsjøen, og på feltet minket det raskt av, slik at flåten sluttet av fiskeriet.

Fangstene som er tatt er solgt til mel-olje med priser fra kr 1,61 til kr 1,87.

 

Håpet er at restkvoten kan tas senhøstes i år.

 

Makrell:

Vi har hatt tre båter (skotske og sheltlender) med totalt 1.700 t makrell sist uke. Fangstene er tatt ved Rona nord for Orkenøyene. Størrelsen på makrellen ligger fra 420-440 gram og prisene har ligget fra kr 8,21 til kr 8,94. I fjor på samme tid lå prisene på makrell av samme størrelse på kr 10,50 til 11,20.

 

Bergen 08.01.2007

 

Kenneth Garvik

[email protected]