Faktor i trålfisket etter nvg-sild i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Tekstboks: TELEFAKS


Til:

NRK Programseksjonen

Norgeskanalen

 Faksnr.:

    

 
Att:

 

 

 

Dato:

05.02.2009

 Postadresse:

Postboks 185 - Sentrum

5804BERGEN Norge

Vår ref.:

09/315

 Besøksadresse:

Strandgaten 229

Saksbehandler:

Inger-Anne Arvesen

 Telefon:

(+ 47) 03495

Telefon:

46802857

 Telefaks:

(+ 47) 55238090

Side 1 av

    

 E-postadresse:

[email protected]

Hvis det oppstår feil under sending, vennligst ring (+ 47) 94804416

             

 

En ber om at følgende melding blir lest opp i NRK Norgeskanalen i forbindelse med programposten Norgesglasset etter værmelding ca. kl. 14.55 i dag torsdag 5. februar 2009:

 

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

 

 

 

Fastsettelse av faktor i trålfisket etter norsk vårgytende sild i 2009

 

Faktoren for fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål er fastsatt til 9,4.

 

 

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv. : Inger-Anne Arvesen, 46 80 28 57