Melding om gjenåpning av NVG-sild fisket 2. februar 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


 

 

 

          Til                                   :

Fiskere av nvg-sild

til konsum

Att       :

 

          Telefaksnr.  :

 

Sider  :

1

          Dato             :

02.02.09

Fra      :

Roald Oen

          Emne           :

NVG-sildfisket – gjenåpning av fisket.

«Melding fra Norges Sildesalgslag til fiskere av nvg-sild:

 

Fisket etter nvg-sild gjenåpnes i dag mandag 2. februar 2009 med virkning fra klokken 1800.

Med virkning fra samme tidspunkt innføres følgende regulering:

 

Fartøyer som laster mer enn 150 tonn pr tur skal minimum ha 96 timer fra et fartøys innmelding

av nvg-sildfangst for konsumlevering til fartøyets neste innmelding av nvg-sildfangst solgt til

konsum.  Med referanse til sistnevnte skal et fartøy tidligst kunne starte fiske 84 timer etter

forrige innmelding for salg til konsum.

 

Fartøyer som laster mer enn 100 tonn og inntil 150 tonn skal minimum ha 48 timer fra et fartøys

innmelding av nvg-sildfangst for konsumlevering til fartøyets neste innmelding av nvg-sildfangst

solgt til konsum.  Med referanse til sistnevnte skal et fartøy tidligst kunne starte fiske 36

timer etter forrige innmelding for salg til konsum . 

 

Fartøyer som ikke kan laste mer enn maksimalt 100 tonn pr tur gis dispensasjon fra ovennevnte

begrensninger. 

 

OBS!  Tall for last er basert på høyeste innmeldte fangst til konsum i 2008.

 

Videre innføres følgende utbudsregulering med virkning fra samme tidspunkt:

 

1.      Fartøyer med mer enn 200 tonn om bord skal minimum ha utbudsområde Florø – Kråkvåg.

 

2.      Fartøyer med mer enn 600 t om bord må minimum ha utbudsområde;

 

a)     nordover til og med Tromsø eller

b)     sørover til og med Egersund

                                             

Norges Sildesalgslag vil med henvisning til lagets Forretningsregler understreke at ”fisker skal

straks etter avsluttet fiske melde inn hele sin fangst til Norges Sildesalgslag.”

   

Norges Sildesalgslag vil til slutt gjøre oppmerksom på at fisket etter nvg-sild kan bli stoppet på

kort varsel.”