Reduksjon i tidsbegrensninger for nvg-sild fisket til konsum

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


 

 

 

          Til                                   :

Fiskere av nvg-sild

til konsum

Att       :

 

          Telefaksnr.  :

 

Sider  :

1

          Dato             :

11.02.09

Fra      :

Roald Oen

          Emne           :

NVG-sildfisketendring av tidsbegrensningene.

«Melding fra Norges Sildesalgslag til fiskere av nvg-sild for levering til konsum:

 

Med umiddelbar virkning reduseres tidsbegrensningen med 12 timer, fra 72 timer til 60 timer, for

fartøy som laster mer enn 80 tonn.  Videre skal fiske tidligst starte 48 timer etter forrige

innmelding for salg til konsum.”