Melding i fra fiskeridirektøren: Faktor i det konsesjonspliktige ringnotfiske etter NVG-sdil i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Tekstboks: TELEFAKS


Til:

NRK Programseksjonen

Norgeskanalen

 Faksnr.:

    

 
Att:

 

 

 

Dato:

27.01.2009

 Postadresse:

Postboks 185 - Sentrum

5804BERGEN Norge

Vår ref.:

09/315

 Besøksadresse:

Strandgaten 229

Saksbehandler:

Inger-Anne Arvesen

 Telefon:

(+ 47) 03495

Telefon:

46802857

 Telefaks:

(+ 47) 55238090

Side 1 av

    

 E-postadresse:

[email protected]

Hvis det oppstår feil under sending, vennligst ring (+ 47) 94804416

             

 

En ber om at følgende melding blir lest opp i NRK Norgeskanalen i forbindelse med programposten Norgesglasset etter værmelding ca. kl. 14.55 i dag tirsdag 27. januar 2009:

 

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

 

 

FAKTOREN I DET KONSESJONSPLIKTIGE RINGNOTFISKET  ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2009

 

Faktoren i det konsesjonspliktige ringnotfisket etter norsk vårgytende sild er fastsatt til 12,46.

 

 

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv. : Inger-Anne Arvesen, 46 80 28 57

 

 

 

 

 

 

KOPI PR. TELEFAKS:

Fiskeri- og kystdepartementet                                                               22 24 26 67

Norges Fiskarlag                                                                                  73 54 58 90

Fiskebåtredernes Forbund, Ålesund og Tromsø

Sør-Norges Trålerlag

Norges Kystfiskarlag

Norges Sildesalgslag, Bergen

Rederiforeningen under 70 fot

Fiskarlaget Vest

Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Oslo

FHL-fiskemel

Sjef Kystvakten

Kystvakt Nord

Kystvakt Sør

Samtlige Regionkontor

 

 

Kopi til:

 

 

 

Inger-Anne Arvesen

 

 

 

Gunnstein Bakke

 

 

 

Aksel Eikemo

 

 

 

Einar Ellingsen

 

 

 

Liv Holmefjord

 

 

 

Kathrine Kannelønning

 

 

 

Olav Lekve

 

 

 

Lisbeth Plassa

 

 

 

Per Sandberg

 

 

 

Elin Winsents

 

 

 

Anders Østreim

 

 

 

 

 

E-POST:

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]