Opphevelse av delkvotefaktoren for små ringnotfartøy (SUK) i fisket etter sild i EU-sonen i 2015

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Fant ikke fil tilknyttet artikkel på det angitte filområdet!