J-200-2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN (J-016-2000 UTGÅR) Bergen,7.12.2000 AFJ/SIR Fiskeridirektøren har den 27. november 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 19999 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2000, §§ 8 og 9 , bestemt, I I Fiskeridirektoratets forskrift av 12. januar 2000 om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppen og trålgruppen ved fiske etter norsk vårgytende sild i 2000, gjøres følgende endring: § 2 (endret) skal lyde: Ved beregning av fartøykvote ved fiske etter norsk vårgytende sild med trål brukes faktoren 6,8. For fartøy i trålgruppen som ikke er påmeldt til refordelingsfiske, jfr. § 9 i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 1999 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2000, er siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag satt til 27. november 2000 klokken 1500. II Denne endring trer i kraft straks. """""""""""""""""" Forskriften lyder etter dette: FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR I RINGNOTGRUPPEN OG TRÅLGRUPPEN VED FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2000. Fiskeridirektøren har den 12. januar 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 1999 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 1999 §§ 6,8 og 9, fastsatt følgende forskrift: § 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse. Ved beregning av fartøykvote ved fiske etter norsk vårgytende sild med ringnot brukes faktoren 9,1. § 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelse. Ved beregning av fartøykvote ved fiske etter norsk vårgytende sild med trål brukes faktoren 6,8. For fartøy i trålgruppen som ikke er påmeldt til refordelingsfiske, jfr. § 9 i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 1999 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2000, er siste frist for innmelding av fangst til Norges Sildesalgslag satt til 27. november 2000 klokken 1500. § 3 Ikrafttredelse m.v. Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2000. """""""""""""""""""""""