J-111-2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-111-2000 (J-152-96 UTGÅR) Bergen, 31.05.2000 HØ/TL Fiskeridirektøren har den 30. mai 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 10. september 1996 om forbud mot fiske av sild i Trondheimsfjorden, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag § 2, bestemt: I Fiskeridirektørens forskrift av 12. september 1996 om åpning av fiske med garn i Trondheimsfjorden i 1996 oppheves. II Denne forskrift trer i kraft straks.