J-113-2000

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-113-2000 (J-110-2000 og J-191-92 UTGÅR) Bergen, 06.06.2000 HØ/SIR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FISKE ETTER MUSSA AV NORDSJØBESTANDEN I 1991 MELLOM KLOVNINGEN OG LINDESNES. Fiskeridirektøren har den 30. mai 2000 med hjemmel i kgl. res. av 4. juli 1991 nr. 446 om regulering av fisket etter mussa av nordsjøbestanden, bestemt: I Fiskeridirektørens forskrift av 27. september 1991 om fiske etter mussa av nordsjøbestanden i 1991 mellom Klovningen og Lindesnes oppheves. II Denne forskrift trer i kraft straks. """"""""""""""""