J-213-2001

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
  MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-213-2001

(J-20-2001 UTGÅR)                                                                                                      Bergen, 1.11.2001

                                                                                                          ES/EWI

 

ENDRING AV FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR I RINGNOTGRUPPEN VED FISKE ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2001.

 

Fiskeridirektøren har den 30. oktober 2001 med hjemmel i forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad-Lindesnes og i Skagerrak i 2001 § 11, bestemt:

 

I

 

Overskriften (endret) skal lyde:

 

 

FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR MV. VED FISKE ETTER NORDSJØSILD I 2001.

 

 

§ 2 (ny) skal lyde:

 

 

 

§ 2 Maksimalkvote for fartøy med industri/nordsjøtråltillatelse.

 

Maksimalkvoten er 90 tonn.

 

 

 

§ 2 blir § 3.

 

II

 

 

Denne endring trer i kraft straks.

 

 

ööööööööööööööööööö

 

 

 

 

 

Forskriften lyder etter dette:

 

FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR MV. VED FISKE ETTER NORDSJØSILD I 2001.

 

Fiskeridirektøren har den 20. januar 2000 med hjemmel i forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad-Lindesnes og i Skagerrak i 2001 §§ 6 og 11, bestemt :

 

 

 

§ 1  Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse.

 

Kvotefaktoren for beregning av fartøykvote ved fiske etter sild er

 

1,4   i Nordsjøen og

0,2 i Skagerrak.

 

 

§ 2 Maksimalkvote for fartøy med industri/nordsjøtråltillatelse.

 

Maksimalkvoten er 90 tonn.

 

 

 

§ 3  Ikrafttredelse m.v.

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 2001.

 

"""""""""""""""""""""""

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-213-2001

(J-20-2001 UTGÅR)

 

 

 

                                                                                                          Bergen, 1.11.2001

                                                                                                          ES/EWI

 

 

 

ENDRING AV FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR I RINGNOTGRUPPEN VED FISKE ETTER SILD I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2001.

 

Fiskeridirektøren har den 30. oktober 2001 med hjemmel i forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad-Lindesnes og i Skagerrak i 2001 § 11, bestemt:

 

I

 

Overskriften (endret) skal lyde:

 

 

FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR MV. VED FISKE ETTER NORDSJØSILD I 2001.

 

 

§ 2 (ny) skal lyde:

 

 

 

§ 2 Maksimalkvote for fartøy med industri/nordsjøtråltillatelse.

 

Maksimalkvoten er 90 tonn.

 

 

 

§ 2 blir § 3.

 

II

 

 

Denne endring trer i kraft straks.

 

 

ööööööööööööööööööö

 

 

 

 

 

Forskriften lyder etter dette:

 

FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR MV. VED FISKE ETTER NORDSJØSILD I 2001.

 

Fiskeridirektøren har den 20. januar 2000 med hjemmel i forskrift av 20. desember 2000 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad-Lindesnes og i Skagerrak i 2001 §§ 6 og 11, bestemt :

 

 

 

§ 1  Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse.

 

Kvotefaktoren for beregning av fartøykvote ved fiske etter sild er

 

1,4   i Nordsjøen og

0,2 i Skagerrak.

 

 

§ 2 Maksimalkvote for fartøy med industri/nordsjøtråltillatelse.

 

Maksimalkvoten er 90 tonn.

 

 

 

§ 3  Ikrafttredelse m.v.

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 2001.

 

"""""""""""""""""""""""