J-256-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-256-2002

(J-39-2002 UTGÅR)

 

            Bergen, 10.12.2002

            HCH/EWFORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR M.V. I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2002.Fiskeridirektøren har den 25. desember 2002, med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 11. desember 2001 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002, § 10 siste ledd, bestemt følgende:

I

 § 2 Trålgruppen (endret) skal lyde.

Ved beregning av maksimalkvote i det konsesjonspliktige trålfisket, brukes faktoren  4,3.II

 Denne endring trer i kraft straks.

 ”””””””””””””””””””””””

 Forskriften lyder etter dette:FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR M.V. I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2002.

Fiskeridirektøren har den 15. januar 2002, med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 11. desember 2001 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002, §§ 7 siste ledd og 10 siste ledd bestemt:

I

 § 1 Ringnotgruppen.

Ved beregning av maksimalkvote i det konsesjonspliktige ringnotfisket, brukes faktoren 5,48.§ 2 TrålgruppenVed beregning av maksimalkvote i det konsesjonspliktige trålfisket, brukes faktoren 4,3.§ 3 IkrafttredelseDenne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2002.

””””””””””””””””””””