J-259-2002

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-259-2002

(J-258-2002 UTGÅR) 

            Bergen, 10.12.2002

            HCH/EW

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2002Fiskeridirektoratet har den 27. november 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av  11. desember 2001 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2001, § 32 bestemt:

 

II Fiskeridirektørens forskrift av 18. oktober 2002 om stopp i fisket etter norsk vårgytende sild i 2001, gjøres følgende endring:§ 2 Trålgruppen (ny) skal lydeTrålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppes onsdag 4. desember kl. 13:00Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er onsdag 4. desember kl 15:00.§§ 3, 4, 5 blir til §§ 4, 5 og 6II

 Denne forskrift trer i kraft straks

 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

 Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2002Fiskeridirektøren har den 18. oktober 2002 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrif av 11. desember 2002 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002, § 20, bestemt:§ 1 Kystfartøygruppens fiske for leveranse til mel og oljeKystfartøgruppens fiske etter norsk vårgytende sild for direkte leveranse til mel og olje stoppes fredag 18. oktober klokken 17:00.Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er fredag 18. oktober klokken 19:00.§ 2 TrålgruppenTrålgruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppes onsdag 4. desember kl. 13:00Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er onsdag 4. desember kl 15:00.§ 3  KystfartøygruppenKystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild stoppes tirsdag 19. november 2002  klokken 07.40.Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er tirsdag 19. november klokken 10.00.§ 4  Fartøy i kystfartøygruppen som låssetter eller som fisker med landnotKystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild for fartøy som låssetter eller som fisker med landnot stoppes onsdag 27. november 2002 klokken 02.00.Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er onsdag 27. november klokken 04.00.§ 5 StraffForsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, og med lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 6 IkrafttredelseDette forskrift trer i kraft straks

 

”””””””””””””””””””””””””””””””