J-155-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN
J-155-2003

 Bergen, 29.7.2003
 ES/ES


FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER SILD I SKAGERRAK FOR RINGNOTFARTØY MELLOM 21,53 METER OG 27,50 METER I 2003.

Fiskeridirektøren har den 29. juli 2003 med hjemmel i forskrift av 21. desember 2002 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad-Lindesnes og i Skagerrak i 2003 § 27, bestemt:

§ 1

Ringnotfartøy mellom 21,35 meter og 27,50 meter største lengdes fiske etter sild i Skagerrak stoppes i dag 29. juli 2003 klokken 22.00.

Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er i dag klokken 24.00.

§ 2

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 3

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2003.

”””””””””