J-225-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-225-2003

(J-137 og J-224-2003 UTGÅR)

Bergen, 1.12.2003

EW

 På grunn av en feil i J-224-2003 gis forskriften ut på nytt i sin helhet.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR I RINGNOTGRUPPEN OG TRÅLGRUPPEN VED FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003.Fiskeridirektoratet har den 26. november 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 20. desember 2002 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002 § 9 bestemt følgende:

 

II forskrift av 26. mars 2003 om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppen og trålgruppen ved fiske etter norsk vårgytende sild i 2003 gjøres følgende endringer:§ 2 (endret) skal lyde:§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelseVed beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige trålfisket brukes faktoren 3,55.

                                                II

 Denne forskrift trer i kraft 26. november 2003 kl 13.00.

 ””””””””””””””””””

 Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR I RINGNOTGRUPPEN OG TRÅLGRUPPEN VED FISKE ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003.Fiskeridirektøren har den 26. mars 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 20. desember 2002 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002, § 6 og § 9 , fastsatt følgende forskrift:§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelseVed beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige ringnotfisket brukes faktoren 4,77.§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelseVed beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige trålfisket brukes faktoren 3,55§ 3 Ikrafttredelse m.v.Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2003.Denne endring trer i kraft straks.””””””””””””””””””