J-17-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-17-2003

(J-4-2003 UTGÅR)

 

            Bergen, 21.1.2003

            TO/EWFORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR MV. VED FISKET ETTER NORDSJØSILD I 2003Fiskeridirektoratet har den 17. januar 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2002 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad – Lindesnes og i Skagerrak i 2003 § 6, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 13 og 25 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:I

 

§ 1 (endret) skal lyde:

 Kvotefaktoren for fartøy med ringnottillatelse er:

2,05 i Nordsjøen og

0,20 i Skagerrak.

                                                              IIDenne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 2003.””””””””””””””””””

Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR MV. VED FISKET ETTER NORDSJØSILD I 2003Fiskeridirektoratet har den 2. januar 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2002 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad – Lindesnes og i Skagerrak i 2003 § 6, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, 9, 11, 13 og 25 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12 og 21, jf. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter § 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, fastsatt følgende forskrift:§ 1  Fartøy med ringnottillatelseKvotefaktoren for fartøy med ringnottillatelse er:2,05 i Nordsjøen og

0,20 i Skagerrak.§ 2  Ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengdeKvotefaktoren for ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter største lengde er:1,75 i Nordsjøen og

0,25 i Skagerrak.§ 3  Ikrafttredelse m.v.Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 2003.””””””””””””””””””