J-137-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-137-2003

(J-77-2003 UTGÅR)

 

            Bergen, 3.7.2003

            TO/EW

 

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR I RINGNOTGRUPPEN OG TRÅLGRUPPEN VED FISKE  ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003.

 

Fiskeridirektoratet har den 2. juli 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av

20. desember 2002 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002, §§ 6 og 9, bestemt følgende:

 

I

 

I forskrift av 26. mars 2003 om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppen og trålgruppen ved fiske etter norsk vårgytende sild i 2003 gjøres følgende endringer:

 

§ 1 (endret) skal lyde:

 

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

 

Ved beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige ringnotfisket brukes faktoren 4,77.

 

§ 2 (endret) skal lyde:

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelse

 

Ved beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige trålfisket brukes faktoren 3,43.

 

II

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””

Forskriften lyder etter dette:

 

FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR I RINGNOTGRUPPEN OG TRÅLGRUPPEN VED FISKE  ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003.

 

Fiskeridirektøren har den 26. mars 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av

20. desember 2002 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002, § 6 og § 9 , fastsatt følgende forskrfit:

 

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

 

Ved beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige ringnotfisket brukes faktoren 4,77.

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelse

 

Ved beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige trålfisket brukes faktoren 3,43

 

§ 3 Ikrafttredelse m.v.

 

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2003.

 

””””””””””””””””””