J-77-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-77-2003                                                                                                          Bergen, 27.03.2003

                                                                                                         HCH/EW

 

FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR I RINGNOTGRUPPEN OG TRÅLGRUPPEN VED FISKE  ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003.Fiskeridirektøren har den 26. mars 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av

20. desember 2002 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002, § 6 og § 9 , fastsatt følgende forskrfit:§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelseVed beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige ringnotfisket brukes faktoren 4,68.§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelseVed beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige trålfisket brukes faktoren 3,35§ 3 Ikrafttredelse m.v.Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2003.Denne endring trer i kraft straks.

 

""""""""""""""""""