J-222-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-222-2003

(J-221-2003UTGÅR)

Bergen, 27.11.2003

TO/EWFORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003Fiskeridirektøren har den 17. november 2003, med hjemmel i forskrift av 20. desember 2002 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2003 § 28, jf. § 19, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9, bestemt:I

 I forskrift av 24. oktober 2003 om stopp i fisket etter norsk vårgytende sild i 2003 gjøres følgende endringer:

 § 1 tredje ledd (nytt) skal lyde:

 Fiske med  fartøy som låssetter og fartøy som fisker med landnot stoppes mandag 17. november 2003 kl 24.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er tirsdag 18. november 2003 kl 02.00.

II

 Dette forskrift trer i kraft straks

 ””””””””””””””””

 Forskriften lyder etter dette:

FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003.Fiskeridirektøren har den 24. oktober 2003, med hjemmel i forskrift av 20. desember 2002 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2003 § 28, jf. § 19, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5 og 9, bestemt:§ 1 Kystfartøygruppens fiskeKystfartøygruppens fiske etter norsk vårgytende sild for direkte leveranse til mel og olje stoppes fredag 24. oktober 2003 kl. 15.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er samme dag kl. 17.00.Kystfartøygruppens fiske stoppes fredag 14. november 2003 kl. 08.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er samme dag kl. 10.00. Stoppen gjelder ikke fartøy som låssetter og fartøy som fisker med landnot. Med fartøy som låssetter menes fartøy som i 2003 ikke har levert fangst av norsk vårgytende sild som er direktehåvet.Fiske med  fartøy som låssetter og fartøy som fisker med landnot stoppes mandag 17. november 2003 kl 24.00. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er tirsdag 18. november 2003 kl 02.00.§ 2 StraffForsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53, og med lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 3 IkrafttredelseDette forskrift trer i kraft straks.””””””””””””””””