J-224-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-224-2003

(J-77-2003 UTGÅR)Bergen, 27.11.2003

TO/EWFORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR I RINGNOTGRUPPEN OG TRÅLGRUPPEN VED FISKE  ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003.

Fiskeridirektoratet har den 26. november 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av

20. desember 2002 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002 § 9 bestemt følgende:I

 I forskrift av 26. mars 2003 om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppen og trålgruppen ved fiske etter norsk vårgytende sild i 2003 gjøres følgende endringer:

 § 2 (endret) skal lyde:

 § 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelse

 Ved beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige trålfisket brukes faktoren 3,55.

                                                 IIDenne forskrift trer i kraft 26. november 2003 kl 13.00.””””””””””””””””””Forskriften lyder etter dette:FORSKRIFT OM FASTSETTING AV KVOTEFAKTOR I RINGNOTGRUPPEN OG TRÅLGRUPPEN VED FISKE  ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2003.Fiskeridirektøren har den 26. mars 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 20. desember 2002 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2002, § 6 og § 9 , fastsatt følgende forskrift:

§1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelseVed beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige ringnotfisket brukes faktoren 4,68.§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelseVed beregning av fartøykvote i det konsesjonspliktige trålfisket brukes faktoren 3,55§ 3 Ikrafttredelse m.v.Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2003.Denne endring trer i kraft straks.””””””””””””””””””