J-218-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-218-2006

(J-27-2006 UTGÅR) 

 

Bergen, 12.12.2006

KK/EW

 

Forskrift om endring av forskrift om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2006  

 

I Fiskeridirektoratet har den 8. desember 2006 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v., jf Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2005 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2006 § 8, bestemt:

 

 I Fiskeridirektoratets forskrift av 18. januar 2006 om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2006, gjøres følgende endring:

 

§ 2 (endret) skal lyde:

 

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med adgang til å fiske med trål

 

Faktoren for fartøy med tillatelse til å fiske etter norsk vårgytende sild med trål, jf forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst § 2-20, økes til 5,44.

 II

 

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 2006.

 

Forskriften lyder etter dette: 

 

Forskrift om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2006

 

Fiskeridirektoratet har den 18. januar 2006 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2005 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2006, § 8, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v, fastsatt følgende forskrift:

 

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

 

Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med ringnotttillatelse brukes faktor 6,85.

 

§ 2  Kvotefaktor for fartøy med adgang til å fiske med trål

 

Faktoren for fartøy med tillatelse til å fiske etter norsk vårgytende sild med trål, jf forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst § 2-20, økes til 5,44.

 

§ 3 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””””””””