J-9-2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-9-2006

(J-48-2005 UTGÅR)

 

 

 

Bergen, 20.1.2006

AF/EW

 

Forskrift om kvotefaktor i fisket etter norsk vårgytende sild i 2006

 

Fiskeridirektoratet har den 18. januar 2006 med hjemmel i Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 21. desember 2005 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2006, § 7, gitt med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v, fastsatt følgende forskrift:

 

 

 

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

 

Ved beregning av fartøykvoter for fartøy med ringnotttillatelse brukes faktor 6,85.

 

 

 

§ 2 Ikrafttredelse

 

Denne forskrift trer i kraft straks.

 

””””””””””””””””””””””””””